แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

  • เพจนี้มีไว้เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาต่าง ๆ

  • ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางโรงเรียนได้รับมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยตรง หรือครูเป็นผู้สืบค้นาจากเว็บไซต์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเหล่านี้ ซึ่งอาจมีการอัปเดตหรือเพิ่มเติมอยู่เรื่อย ๆ ดังนั้นเพื่อความถูกต้องและครบถ้วน กรุณาตรวจสอบในเว็บไซต์ของโรงเรียนเหล่านี้อีกครั้ง

ข้อมูลการรับสมัครและสอบเข้าโรงเรียนมัธยมศึกษา

ปฏิทินการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

*กำหนดการเหล่านี้นำมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนั้นจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ กรุณาตรวจสอบกับครูประจำชั้น ป.6 อีกครั้ง

สถิติการสอบเข้าและศึกษาต่อในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา