กิจกรรมวันไหว้ครู 

ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567  นางสาวดิษยา กุโลภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนดุสิตวิทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อเป็นการให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครูและได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร่วมรักษาวัฒนธรรมสืบต่อไป รวมทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ โดยจัดกิจกรรม ณ สนามกีฬา