วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 คณะครูโรงเรียนดุสิตวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุทาพิมลรักพระบรมราชินีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ถวายเครื่องราชสักการะและวางพุ่ม ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง   จังหวัดราชบุรี