กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2567

วันสุนทรภู่ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี  สุนทรภู่เป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้นิพนธ์วรรณคดีไทยหลายเรื่องทั้ง พระอภัยมณี ขุนช้างขุนแผน สุภาษิตสอนหญิง ซึ่งไทยยกเป็นยอดกวี เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและอนุรักษ์ภาษาไทย สาระวิชาภาษาไทยได้จัดกิจกรรมโดยมีการจัดประกวดการแข่งขันคัดลายมือกลอนสุนทรภู่ระดับชั้นป.1-ป.2  ระบายสีตัวละครในวรรณคดี ระดับชั้น ป.3 วาดภาพระบายสีตัวละครในวรรรณคดีระดับชั้น ป.4-5  แต่งกลอนสีเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ ระดับชั้นป.6  และในวันพฤหัสที่ 26 มิถุนายน 2567 ด.ญ. ศศิวิมล   ซุ่นทรัพย์   ด.ญ. กวินธิดา  บุญย้อย  เป็นตัวแทนกล่าวประวัติสุนทรภู่ให้กับนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยาได้ฟังในช่วงเช้าหลังเคารพธงชาติ