วันครูพบผู้ปกครอง 

ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมครูพบผู้ปกครองครั้งที่ 1/2567 เพื่อพบปะคุณครูผู้สอนและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการเรียนรู้ของนักเรียน อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและครูประจำชั้นได้สนทนาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้ปกครอง และนักเรียน การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะ