พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2567 

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ทางโรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2567 ในรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีความสามารถทุกๆคน ทั้งพี่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ได้รับการประกาศรายชื่อ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับน้องๆต่อไป