ทำบุญโรงเรียน ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนดุสิตวิทยา ได้ร่วมกันจัดงานทำบุญถวายอาหารเพลพระภิกษุ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  และเพื่ออวยพรวันเกิดแด่ผู้รับใบอนุญาต