การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2567 รอบ 2

(ระดับประเทศ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 คุณครูสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ได้พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติรอบ 2 ระดับประเทศ ที่โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในรายการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับประถม

เด็กหญิงโชติกา นพพลั้ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยนะคะ