กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี

โรงเรียนดุสิตวิทยา จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี นายชวนิศ  กุโลภาส ผู้จัดการโรงเรียนดุสิตวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดี ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ สนามกีฬา โรงเรียนดุสิตวิทยา