สำรวจลูกน้ำยุงลายภายใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมานักเรียนจิตอาสาโรงเรียนดุสิตวิทยาได้ช่วยกันสำรวจพื้นที่ต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียน  เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย สาเหตุของโรคไข้เลือดออก ภายใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ