Dusit Art & Music Showcase 2024 ระดับชั้นอนุบาล

เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2567 ทางโรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดกิจกรรมการแสดงของน้องเตรียมอนุบาลและพี่ๆอนุบาล 1-3 ในกิจกรรม Dusit Art & Music Showcase 2024 เป็นการแสดงที่มาพร้อมกับความน่ารักสดใสสมวัย การแสดงในแต่ละชุดการแสดงของน้อง ๆ สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมชมการแสดงเป็นอย่างยิ่งและอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง และความกล้าแสดงออกของเด็ก ๆทุกคนค่ะ