โรงเรียนสาธิตราชภัฎจอมบึงแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา    ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 คณะอาจารย์แนะแนว จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทางด้านหลักสูตรการเรียน การเตรียมความพร้อม สภาพแวดล้อมบรรยากาศในโรงเรียน เด็กๆได้ให้ความสนใจและรับฟังการแนะแนวด้วยความตั้งใจ พร้อมข้อคำถามที่นักเรียนได้สอบถามกับคณะอาจารย์แนะแนว ทำให้การแนะแนวในครั้งนี้อบอุ่นไปด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาต่อไป และขอขอบคุณคณะอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อกับเด็กๆในครั้งนี้ค่ะ