แนะแนวจากโรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 งานแนะแนวโรงเรียนดุสิตวิทยาขอขอบพระคุณ ท่านรองผู้อำนวยการ คณะคุณครูและพี่ๆ จากโรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุงที่มาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทำให้เด็กๆได้เตรียมความพร้อมและทราบรายละเอียดการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้ค่ะ