แข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน 

จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566

ช่วงวันที่ 2 - 17 กันยายน 256 โรงเรียนดุสิตวิทยาส่งคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด 


มีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11hVWbMxgB-7fvGhC37QY-mlw4g1JDlLu1Bk6hfrAwKA/edit#gid=0