กิจกรรมอำลาอาลัย ประถมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนดุสิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมอำลา (ปัจฉิมนิเทศ) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ คุณครูดิษยา กุโลภาส เป็นประธานในพิธีและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 161 คน และคุณครูทั้งในระดับอนุบาลและประถมได้ร่วมแสดงความยินดี ผูกข้อมือ และอวยพรให้แก่นักเรียน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินมาทุกๆปี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อคุณครูและรักในสถาบันที่ได้ให้ทั้งความรู้และประสบการณ์ต่างๆ และสามารถก้าวต่อไปอย่างภาคภูมิใจ