อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

โรงเรียนดุสิตวิทยาได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยได้ส่งคุณครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรม ณ โรงเรียนปราโมชรามอินทรา เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา