วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช 2566

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 ผู้แทนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนดุสิตวิทยา ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี