วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2566

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2566 ผู้แทนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนดุสิตวิทยา ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี