วันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช ผู้แทนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนดุสิตวิทยา ร่วมถวายพวงมาลา ในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี