พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับพิธีกรรุ่นเยาว์จากรั้วดุสิตวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการโรงเรียนดุสิตวิทยาได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านการเป็นพิธีกรกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2566 อาทิเช่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรม Sport Day กิจกรรมDusit Art & Music Show Case ระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรมDSW Student Exhibition 2024 เป็นต้น