ทำบุญโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนดุสิตวิทยา ได้ร่วมกันจัดงานทำบุญถวายอาหารเพลพระภิกษุ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  และเพื่ออวยพรวันเกิดแด่ผู้รับใบอนุญาต