ทัศนศึกษา ป.3 - ป.6 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร , ท้องฟ้าจำลอง

โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเป็นประจำในทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ออกไปสัมผัสกับแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนและได้รับประสบการณ์ตรง นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเชื่อมโยงกับบทเรียนในห้องเรียนและเป็นแรงบัลดาลใจให้กับการเรียนและการดำรงชีวิตในอนาคต สำหรับปีการศึกษา 2566นี้ โรงเรียนได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ไปทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้ต่างๆดังนี้คือ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหรือหอศิลป์กรุงเทพเป็นหอศิลปะร่วมสมัย สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้คือการจัดแสดงผลงานฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงท่านอื่นๆ และอีกหนึ่งสถานที่คือ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาซึ่งมีนิทรรศการด้านต่างๆที่จัดแสดงมากมายอาทิ เช่น ด้านธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงานและความสัมพันธ์ของกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน นักเรียนได้เข้าชมโลกดึกดำบรรพ์และโลกไดโนเสาร์ ขุมทรัพย์สีเขียว ดินแดนแห่งแร่ พลังวิทย์พิชิตยาเสพติด และทดสอบนั่งยานอวกาศจำลอง หลังทำกิจกรรมต่างๆเรียบร้อยแล้วได้เข้าชมท้องฟ้าจำลอง เรียนรู้เรื่องกลุ่มดาวต่างๆซึ่งเป็นไฮไลท์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและชมการแสดงชุดขอบฟ้าแห่งใหม่รวมถึงระบบสุริยะของเรา