ถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบามสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้กำกับลูกเสือพร้อมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมพิธี และหลังจากเสร็จพิธี ผู้กำกับลูกเสือพร้อมลูกเสือ-เนตรนารีได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณโรงเรียน