การแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยทางโรงเรียนได้มีการประชุมร่วมกับท่านผู้อำนวยการ  นางสาวดิษยา  กุโลภาส และคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมและรอต้อนรับ คณะครูและนักเรียนที่เดินทางมาร่วมแข่งขันจากโรงเรียนต่างๆ