ค่ายลูกเสือเนตรนารี ป.5 ปีการศึกษา 2566

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือบ้านเสธ์รีสอร์ทแอนด์แคมป์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2566 โดยมีกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้นักเรียนละลายพฤติกรรมต่อครูฝึก และเพื่อนๆในหมู่เดียวกัน กิจกรรมเข้าฐานต่างๆ เพื่อให้ได้รับรู้สัมผัสกับประสบการณ์จริง และกิจกรรมเดินทางไกล เพื่อฝึกความอดทน ในตลอดเวลา 2 วัน 1 คืนนี้ ผู้จัดทำขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น ป.5 ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนสนุกและมีความสุขกับการมาเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีในครั้งนี้