กิจกรรมครูพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 4/2566

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ได้จัดกิจกรรมครูพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 4/2566 เพื่อให้ผู้ปกครองรับผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปีการศึกษา 2566 กันแล้วนะคะ ผลการเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะ ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนต่อไปในปีการศึกษา 2567 ค่ะ