การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
ระดับกลุ่มเครือข่าย 

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนดุสิตวิทยาได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71  ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์และโรงเรียนวัดหุบกระทิง  โดยมีผลการแข่งขันในระดับกลุ่มเครือข่ายบ้านโป่ง 2  ดังนี้ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d-2bHskBqlbk3hkmgb0nz03UDVUa5AHqeoDzmX6gBNk/edit?usp=sharing