การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 - 22 ธันวาคม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BummeTUAo043AANpIBNHqSUOvL_joyrSbX2SN4-Cdxw/edit#gid=1443977296