กีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ประจำปี 2566

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่งได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 20-27 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกีฬาภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง โดยโรงเรียนดุสิตวิทยา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ กีฬาแชร์บอลชายรุ่นอายุ 12 ปีได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง พร้อมถ้วยรางวัล กีฬาชักเย่อชาย รุ่นประถมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง พร้อมถ้วยรางวัล กีฬาเทเบิลเทนนิส 12 ปี ชายและ 12 ปี หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทองแดง กีฬากรีฑาวิ่ง80เมตรหญิงรุ่น 10 ปี และ 12 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทองแดง กีฬา E-SPORT ระดับประถมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง   ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา