กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล  โดยมีนางสาวดิษยา กุโลภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล  นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดการแสดงรำถวายพระพรโดยนักเรียนระดับประถมศึกษา และมีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวด วาดภาพระบายสี เขียนเรียงความ เขียนเรื่องจากภาพและแต่งกลอน ภายใต้หัวข้อ “แม่ของฉัน”