กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ​ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566  ประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล  โดยมีนางสาวดิษยา กุโลภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล   จากนั้นบุคลากรและนักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ภายในโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล