กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ​ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล  โดยมีนางสาวดิษยา กุโลภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล  นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดการแสดงรำถวายพระพรโดยนักเรียนระดับประถมศึกษาอีกด้วย