กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ท่านผู้จัดการ  คณะครู บุคคลากร และนักเรียน โรงเรียนดุสิตวิทยา ได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2566 กิจกรรมในช่วงเช้าร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ ร้องเพลงชาติ วางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อีกทั้งนักเรียนได้แสดงความสามารถทางกิจกรรม อาทิ เช่น การเขียนเรื่องจากภาพครอบครัว การเขียนประโยคจากภาพ และวาดภาพระบายสี เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ