กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทย โดยในกิจกรรมนี้ได้จัดให้มีจัดให้มีการละเล่นแบบไทย อาทิเช่น รีรีข้าวสาร มอญซ่อนผ้า   งูกินหาง  อีกทั้งยังมีรำวงย้อนยุค  การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ การจักสานจากใบมะพร้าว และการสาธิตการทำขนมไทย โดยในงานนี้นักเรียนได้รับความสนุกสนานและได้รับความรู้เกี่ยวกับการสานในมะพร้าว การทำกระทง การทำขนมไทย และการละเล่นของไทย