กิจกรรมสังสรรค์หรรษา 

Hip HoP Night ! DSW Happy New Year 2024

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดกิจกรรมสังสรรค์หรรษา  เพื่อให้ครูและบุคลากรสร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นขวัญกำลังใจ โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่นและรอยยิ้มที่มอบให้กัน ทั้งนี้ได้รับคำอวยพรจากท่านผู้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหาร และจับฉลากรางวัลให้กับบุคลากรทุกท่าน และในกิจกรรมครั้งนี้ที่ได้ทำร่วมกันเป็นการแสดงโชว์  อาทิ โชว์ระดับชั้นปฐมวัย คุณครูประจำชั้น และครูพิเศษ