กิจกรรมดุสิตบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2567  โรงเรียนดุสิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมดุสิตบัณฑิตน้อย โดยมีคุณครูดิษยา  กุโลภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนดุสิตวิทยา ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 149 คน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับเด็กๆชั้นอนุบาล 3 การจัดกิจกรรมในวันนี้ทำให้เด็กๆเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเองและมีเจตคติที่ดีที่จะได้ศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป