กิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 ทางโรงเรียนดุสิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมการทดลองบ้านนัก วิทยาศาสตร์น้อย มีฐานการทดลองทั้งหมด 10 ฐานการทดลองแบ่งการทดลองเป็น 2 วัน วันละ 5 ฐานการทดลอง โดยมีครูอนุบาล 1 และคุณครูณัฐกานต์ จันทร์งาม เป็นวิทยากรในการทดลอง ฐานการทดลองประกอบไปด้วย วันที่ 14 ธันวาคม 2566 1.ฐานจรวดกล่องฟิล์ม 2.ฐานสบู่ฟองยักษ์ 3.ฐานหลอดจรวด 4.ฐานตบ ตบ ตบให้ดับ 5.ฐานทิชชู่สายรุ้ง วันที่ 15 ธันวาคม 2566 1.ฐานภาพลึกลับ 2.ฐานถังน้ำน่าทึ่ง 3.ฐานเสียบทะลุถึงหัวใจ 4.ฐานขวดน้ำยิมนาสติก 5.ฐานลูกโป่งซู่ซ่า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคุณครูอนุบาลทุกท่านในการนำเด็กเข้าฐานทดลองเป็นอย่างดี