อบรมต่อต้านยาเสพติดโครงการ D.A.R.E.
ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565  ร.ต.ท. พรศักดิ์ วัชระจินดา สภ.บ้านโป่ง ได้มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (Drug Abuse Resistance Education) หรือโครงการ D.A.R.E. ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างทักษะของเยาวชนในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด