หล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา
ปีการศึกษา 2565

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาขึ้น  ประกอบด้วยการหล่อเทียนจำนำพรรษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565  และการถวายเทียนพรรษา ณ วัดโกสินารายณ์ ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565