สรุปผลการแข่งขัน Dusit House
ปีการศึกษา 2565

ตลอดช่วงปีการศึกษา 2565 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดโครงการ Dusit House ประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  รวมทั้งกิจกรรมนอกหลักสูตรที่หลากหลาย  โดยบ้าน (House) ทั้ง 4 บ้าน ได้แก่ บ้านขงจื้อ บ้านพีทาโกรัส บ้านไอน์สไตน์ และบ้านกูว์รี  ได้ส่งตัวแทนนักเรียนมาร่วมแข่งขันตลอดปีการศึกษา เพื่อสะสมคะแนน House points และนำมาสรุปคะแนนเพื่อหาบ้านที่ได้รับรางวัล

สรุปการแข่งขันภายใต้โครงการ Dusit House ปีการศึกษา 2565 มีผลคะแนนดังนี้

ขอแสดงความยินดีกับบ้านที่ได้รับรางวัล และขอเป็นกำลังใจให้ทุกบ้านพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้


อ่านข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับโครงการ Dusit House และรวมข่าวกิจกรรมทั้งหมดภายใต้โครงการ Dusit House ได้ที่หน้านี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Dusit House ม.ค.-ก.พ. 2566

28-02-66

Dusit House พ.ย.-ธ.ค. 2565

31-12-65

Dusit House ก.ค.-ก.ย. 2565

30-09-65

Dusit House พ.ค.-มิ.ย. 2565

30-06-65