วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
พุทธศักราช 2565

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ผู้แทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี