วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
พุทธศักราช 2565

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ผู้แทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  โดยในช่วงค่ำได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม  ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง