วันคริสต์มาส 2022

Christmas Day 2022

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมคริสต์มาส ขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในเทศกาลสำคัญของโลก  ได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมสำคัญของต่างชาติ ต่างศาสนา และปลูกฝังสำนึกความเป็นพลโลก

ในปีนี้โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนแบบ On site อย่างเต็มรูปแบบ จึงต้องการให้นักเรียนทุกคนได้กลับมาสัมผัสบรรยากาศของเทศกาลคริสต์มาสอย่างเต็มที่  ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายให้เข้ากับบรรยากาศในเทศกาล การเล่นเกม การมอบของขวัญ การร้องเพลงร่วมกัน อาทิเช่น เพลง We Wish You a Merry Christmas, Jingle Bell ฯลฯ  อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการนำเสนอเครื่องแต่งกายในมุมมองของตน  รวมถึงการแสดงความสามารถด้านศิลปะและงานประดิษฐ์ที่สะท้อนถึงเทศกาลคริสต์มาสอีกด้วย