รางวัลสุดยอดนักอ่านแห่งปี 2565

Reader of the Year 2022

โรงเรียนได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรตามโครงการ Nanmeebooks Reading Club ปีที่ 22  ซึ่งโรงเรียนได้จัดต่อเนื่องกันนานกว่าสองทศวรรษ จนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศมากถึง 4 สมัย   โดยในปีการศึกษา 2565 มีครูและนักเรียนที่อ่านผ่านเกณฑ์บรรลุตามเป้าหมายจำนวน 1,084 คน  ในจำนวนนี้มีครูและนักเรียนที่สะสมยอดการอ่านสูงสุดของโรงเรียน (Reader of Year)  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรจากทางโรงเรียน  มีรายชื่อดังนี้

ครู  Reader of Year 2022

นักเรียน  Reader of Year  2022