ผลการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2565

👍 ขอแสดงความยินดีกับเด็ก ๆ ที่ได้รับรางวัล และขอชื่นชมกับเด็ก ๆ ทุกคนที่เข้าเรียนรู้ตามกิจกรรม กล้าแสดงผลงานและฝีมือของตนเองผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  คณะครูทุกท่านขอเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาตนเองต่อไป และพบกันใหม่ในปีการศึกษา หน้าค่ะ ✌️✌️❤️

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมด

ผลการแข่งขันกิจกรรม online "เรียนรู้ สนุกคิด"  ชั้น ป.1-ป.6

ผลการแข่งขันกิจกรรม "Read & Share อ่านและบอกต่อ"  ชั้น ป.3-ป.6

ผลการประกวดวาดภาพหัวข้อ "โลกไร้มลพิษ"  ชั้น ป.1-ป.6

ผลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ชั้น ป.1-ป.6

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  ชั้น ป.1-ป.6

ผลการประกวดกิจกรรมจัดสวนขวด (ประเภททีม)  ชั้น ป.4-ป.6

ผลการประกวดภาพถ่ายธรรมชาติ  ชั้น ป.4-ป.6

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายการกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและวิทยาศาสตร์ 2565

15-08-65

สัปดาห์ห้องสมุดและวิทยาศาสตร์ 2565

31-08-65