ผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565  โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนดุสิตวิทยา มีผลการทดสอบที่น่าภาคภูมิใจ ดังนี้


ข้อมูลอ้างอิงจาก รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 จังหวัดราชบุรี