ทัศนศึกษา อ.1-อ.3 ณ สวนผึ้งไฮแลนด์
ปีการศึกษา 2565

คณะครูได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง 3 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สวนผึ้งไฮแลนด์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2566  เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เสริมสร้างจินตนาการ และส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม