จิตอาสา "มีแล้วแบ่งปัน"
ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดกิจกรรมจิตอาสามีแล้วแบ่งปัน ภายใต้โครงการจิตอาสา เปิดรับบริจาคเงินและไข่ไก่เพื่อสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง  ในการนี้ได้รับเงินบริจาค 12,000 บาท และได้รับบริจาคไข่ไก่ จำนวน 2,940 ฟอง  โดยได้ทยอยส่งมอบไข่ไก่ให้กับโรงพยาบาล 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. วันที่ 10 มิ.ย. และวันที่ 16 มิ.ย. 2565