การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน
ปีการศึกษา 2565

ในช่วงปีการศึกษา 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565  โดยได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบแรก ระดับจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 9-26 กันยายน 2565  และการแข่งขันรอบสอง ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2566  โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

ทางโรงเรียนขอชื่นชมครูและนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผลการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการเอกชนปีการศึกษา 2565 (รวมผลการแข่งขัน2ระดับ).pdf