กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
​ปีการศึกษา 2565

มื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล  โดยมีผู้จัดการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล  นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดการแสดงรำถวายพระพรโดยนักเรียนระดับประถมศึกษาอีกด้วย